Kinderdagverblijf Escamp biedt kinderopvang aan kinderen van 0 t/m 4 jaar in stadsdeel Escamp in Den Haag. De liefdevolle, betrokken leidsters uit ons team bieden professionele en educatieve opvang in een veilige, open en uitdagende omgeving. Onze pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding afgerond en hebben naast ervaring en kennis vooral heel veel enthousiasme en liefde voor hun werk. Zij doen elke dag hun uiterste best om de kinderen een leuke en leerzame dag te bezorgen.

Gezonde voeding

We maken bewuste keuzes wat betreft het voedingsbeleid en bieden de kinderen voeding aan volgens de schijf van vijf. Daarbij krijgen de kinderen dagelijks een warme maaltijd. Wij werken met verse en zoveel mogelijk biologische producten. Evenwichtige voeding is erg belangrijk voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Er wordt daarnaast aandacht gegeven aan voldoende beweging, hier is bij Escamp zowel binnen als buiten genoeg ruimte voor.

Fruit salade
Kind speelt met vliegtuig

Basis voor de toekomst

Wij werken met verschillende methodes om de kinderen spelenderwijs een goede basis voor de toekomst te bieden. Hierbij besteden we bij Escamp veel aandacht aan het leervermogen van het kind en zijn veiligheid, gezondheid en educatie de basisingredi├źnten hiervoor. Wij werken met het observatiesysteem KIJK!, welke ook wordt gebruikt door de basisscholen in de buurt. Dit maakt de overdracht erg makkelijk. Daarnaast werken wij met de methode Pedagogisch Actief!, waarbij ons personeel dagelijks bezig is met diverse competenties en het bijhouden van de ontwikkeling daarvan. Dit wordt bijgehouden in het digidagboek, waarvan jij als ouder dagelijks een digitale overdracht ontvangt.

Ons team

Escamp is nergens zonder het enthousiaste en hardwerkende team van pedagogisch medewerkers en stagiaires. De leidsters uit ons team stellen zich graag aan je voor.

Vestigingen en groepen

Onze organisatie heeft in totaal drie vestigingen in stadsdeel Escamp. Vestiging Kinderdagverblijf Future Kids heeft de groepen Baby beer, Kleine beer, Grote beer en Boven beer. Vestiging BSO Zuidwester heeft de groep Zuider beer en vestiging Kinderdagverblijf Escamp heeft de groepen Groene beer (babygroep), Blauwe beer (dreumesgroep) en Oranje beer (peutergroep). De drie vestigingen vallen onder hetzelfde management team, dat overigens bestaat uit (voormalig) pedagogisch medewerkers. Daarnaast heeft Escamp een samenwerkingsverband met kinderdagverblijf Future Kids. Heb je vragen of wil je een keer een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op. We leiden je graag rond.

Kinderdagverblijf Future Kids

Groepen: Baby Beer, Kleine Beer, Grote Beer, Boven Beer
Sterrenoord 67
2544 JW Den Haag
070 – 205 05 02

BSO Zuidwester

Groepen: Zuider Beer, Noorder Beer
Marterrade 312
2544 ME Den Haag
070 – 737 08 20

Hoofdkantoor

Het Zicht 76
2543 AN Den Haag

Kinderdagverblijf Escamp

Groepen: Groene Beren, Blauwe Beren, Oranje Beren
Vrederustlaan 100
2543SV Den Haag
070 – 737 09 50

Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleidsplan lees je alles over hoe we zorgen voor de leukste en beste kinderopvang en hoe wij in de dagelijkse opvang werken aan kwaliteit.

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang stelt dat ieder kindercentrum zijn eigen oudercommissie dient te hebben. Een oudercommissie is een groep van betrokken ouders die gezamenlijk een bijdrage willen leveren aan de kinderopvang waar hun kinderen verblijven. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Dat kan de oudercommissie doen door gevraagd en ongevraagd adviezen aan het management uit te brengen, op basis van haar wettelijke adviesrechten. Omdat een oudercommissie de vertegenwoordiger van de andere ouders in het kinderdagverblijf is, dient ze hen op de hoogte te houden van haar werkzaamheden en zelf ook op de hoogte te blijven van wat er onder de ouders speelt.

Voor meer informatie kun je het Reglement Oudercommissie inzien, die je op kunt vragen bij de leidinggevende.

Kinderdagverblijf Escamp is continu opzoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie, omdat er ieder jaar weer een aantal betrokken ouders vertrekken omdat hun kind(eren) de opvang verlaten. Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met de leidinggevende, die je in contact zal brengen met de voorzitter.

ouderportaal

Ouderportaal

Bij Escamp werken we met een digitaal kindsysteem waarbij wij alles bijhouden. Van de administratie tot het Digidagboek. In het ouderportaal vind je een dossier met contactgegevens, overeenkomsten, facturen en de jaaropgave. Ook word je dankzij het Digidagboek dagelijks op de hoogte gehouden van wat je kind allemaal beleeft bij Escamp. Hierin wordt alles bijgehouden: van eet- en slaapmomenten tot speeltijd. Via het ouderportaal is het ook mogelijk om berichtjes te sturen naar de leidsters, als er bijzonderheden zijn bijvoorbeeld. Je kunt via het ouderportaal ook een aanvraag doen voor extra dagen of ruilingen.

Enthousiast geworden?

Wil je een kijkje nemen bij Escamp en kennismaken met onze leidsters? Dat kan, vraag een rondleiding aan. Of ben je al helemaal overtuigd? Schrijf uw kind dan direct in.