Nieuws

Lees hier alles over onze coronamaatregelen

kinderdagverblijf escamp coronamaatregelen

Via dit bericht proberen wij zoveel mogelijk van jullie vragen over het coronavirus en ons kinderdagverblijf te beantwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Veelgestelde vragen

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar naar de dagopvang (crèche) en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt.

Tot welke datum is de kinderopvang gesloten?

Tot 11 mei is de kinderopvang gesloten. Dit geldt ook voor gastouderopvang. Voor kinderen van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken is en blijft er noodopvang, ook na 11 mei. Tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

De dagopvang en gastouderopvang gaan weer volledig open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen?

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). En kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

De BSO gaat gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?

Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.
Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan?

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Wat kan ik aan hygiënemaatregelen nemen?

Bewust hygiënisch gedrag is erg belangrijk. De belangrijkste maatregelen die onze medewerkers, de kinderen en jij als ouder kunnen nemen om verspreiding van een virus te voorkomen, zijn simpel.

  • Was je handen regelmatig met water en zeep,
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog,
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig.

Op welke ziekteverschijnselen moet ik letten?

Wij zijn in deze periode extra alert op verschijnselen zoals hoesten en koorts bij kinderen en medewerkers. Bij twijfel adviseren wij onze ouders en medewerkers om contact op te nemen met de huisarts of GGD. Informeer ons daarna altijd zodat de opvang op de hoogte is.

  • Bij hoesten, luchtwegproblemen
  • Bij koorts

Worden kinderen met griepverschijnselen geweigerd op de opvang?

Ja, kinderen met griepverschijnselen moeten thuisblijven. Kinderen die al gebracht zijn naar de opvang en waar wordt geconstateerd dat zij griepklachten hebben, moeten opgehaald worden.

Is het nodig om mondkapjes te dragen?

Een voor de hand liggende reactie is natuurlijk het dragen van mondkapjes. Toch raadt het RIVM dit af voor iedereen die niet in de zorg of op een lab werkt. Het gebruik ervan luistert namelijk erg nauw. Zo moeten het de juiste kapjes zijn, die zowel mond als neus goed afsluiten. Bovendien moeten de kapjes meerdere malen per dag op de juiste manier vervangen worden.

Mogen de dagen dat een kind niet komt geruild worden?

Daar is de capaciteit op onze groepen niet groot genoeg voor. We zitten nagenoeg op elke groep vol en iedereen wil de dagen een keertje inhalen.

Kunnen jullie de regel om binnen twee weken te ruilen niet versoepelen?

De capaciteit op de groepen wordt niet groter. Als wij toezeggen dat ruilen kan terwijl we nooit voor alle ouders aan deze ruilvraag kunnen voldoen, is dat alleen maar heel frustrerend. Daarom zijn deze dagen niet te ruilen.

Moet ik de dagen dat mijn kind er niet is wel betalen?

Ja, die facturatie is al gedaan. Je krijgt over deze uren wel kinderopvangtoeslag. We hebben te maken met een overmacht situatie waarbij onze kosten wel gewoon doorlopen. We weten niet welke regelingen hierover getroffen worden met de overheid. Voor ons is het nu het belangrijkste dat we de opvang zoveel mogelijk door kunnen laten lopen. Dat is ook de reden waarom we gewoon factureren.

Wanneer mag een kind weer naar de opvang als we toestemming hebben gekregen?

Als de klachten minimaal 24 uur voorbij zijn.

Een kind/medewerker is chronisch verkouden, mag hij dan wel komen?

Nee, want we kunnen geen onderscheid maken in chronisch of besmetting. Vandaar dat ook chronisch verkouden kinderen thuis moeten blijven.

Wat gebeurt er als een kind op de opvang gaat hoesten?

Dan nemen we contact op met de ouders en moet het kind gehaald worden.

Vergoeding

De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven ouders de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage?

Ja. Ouders die de factuur voor de kinderopvang betalen krijgen de eigen bijdrage door de rijksoverheid vergoed zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt. Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u verzekerd van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.
Voor wie is de vergoeding bedoeld?

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).
Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?

In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de Coronomaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.

Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de vergoeding?

Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?

De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang).

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.

Voor het gedeelte boven de maximum uurprijs geldt dat kinderopvangorganisaties dit gedeelte zelf vergoeden, voor zover dit aan de orde is bij ouders (niet iedereen betaalt een hoger tarief dan de maximum uurprijs). Eerder hebben de brancheorganisaties deze intentie uitgesproken in een gezamenlijke verklaring.

Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat?

Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.

Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.

Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Dit kunt u navragen bij uw kinderopvangorganisatie.

Vragen over financiën?

Kijk op de website van de Rijksoverheid: Rijksoverheid – coronavirus en kinderopvang

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Neen dan contact met ons op!